interpret translatørservice leverer simultan og konsekutiv tolkning mellem dansk og spansk ved møder, forhandlinger, kongresser, konferencer, messer, statsbesøg, seminarer, osv., samt tolkning for domstole, politi og privatpersoner.

Aktiv brug af både dansk og spansk i dagligdagen, studier ved universitetet i Sevilla, studieophold og rejser i Latinamerika og mange års virke som selvstændig translatør har givet en god ballast og stor sproglig professionalisme og erfaring som tolk og oversætter og en bred indsigt i politiske, kulturelle og sociale forhold i Spanien og Latinamerika, hvilket er en forudsætning for at kunne levere en god tolkning.

Credits
Layout - Ingrid Højgaard Knudsen
Html - DSP Software