interpret translatørservice leverer oversættelser til såvel privatpersoner, virksomheder som offentlige og private organisationer.

Skal oversættelserne bruges over for offentlige myndigheder, kræves ofte en translatørbekræftelse. Translatør er en lovbeskyttet titel, der kun må anvendes efter beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Beskikkelsen gives på baggrund af en kandidatgrad i erhvervssprog fra en højere læreanstalt i Danmark. Kun en translatør kan foretage bekræftelse af en oversættelse, så dokumentet opnår retsgyldighed.

Men det er kun få oversættelser, som kræver en bekræftelsespåtegning. Derimod er professionalisme, grundighed, præcision og et indgående kendskab til kulturelle, politiske, sociale og andre forhold i de pågældende sprogområder altid af afgørende betydning for det færdige oversættelsesprodukt, hvad enten der er tale om en bekræftet eller ikke bekræftet oversættelse.

Blandt særlige erfaringsområder kan nævnes:

  • Arbejdsmarkedet og dets organisationer
  • Attester (dåbsattester, vielsesattester, civilstandsattester, bopælsattester, osv.)
  • Eksamensbeviser
  • Manualer og brochurer
  • Testamenter, skifteretsattester
  • Vedtægter, tegningsudskrifter, fuldmagter
  • Årsrapporter
Credits
Layout - Ingrid Højgaard Knudsen
Html - DSP Software